Zawieszenie działalności w czasie choroby

Jest wiele powodów dla których przedsiębiorcy zawieszają działalność gospodarczą, ale nie każdy wie, że zawieszenie działalności w przypadku choroby jest również możliwe. Za chwilę dowiesz się czy z tytułu niezdolności do pracy świadczenia wypłacane z ZUS-u będą Ci przysługiwały.

Jak zgłosić zawieszenie działalności w przypadku choroby?

Jeżeli masz zamiar wstrzymać działalność gospodarczą, musisz złożyć tylko jeden formularz, a dokładnie wiąże się to z dostarczeniem do urzędu gminy lub miasta formularzu CEIDG-1 możesz to zrobić również korzystając z profilu zaufanego przez internet. W rubryce 01 należy zaznaczyć opcję 3 – Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Ważne!
Działalność możesz wstrzymać w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni oraz nie dłuższy niż 2 lat.

Zawieszenie działalności w czasie choroby a obowiązki względem ZUS-u i US

W przypadku zawieszenia działalności w czasie choroby nie masz obowiązku informowania o tym ani urzędu skarbowego, ani ZUS-u. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie jesteś zobowiązany do opłacania składek, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Choroba a wykonywanie działalności

W trakcie choroby nie powinieneś wykonywać czynności zarobkowych, ponieważ grozi Ci to utratą zasiłku chorobowego.

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Prawo nie zabrania zdecydować się na zawieszenie działalności w czasie choroby, jeżeli pobierasz już świadczenie z ZUS-u tytułem niezdolności do pracy to nie stracisz prawa do zaprzestania wykonywania pracy zarobkowej i odwrotnie. Jeżeli złożysz wniosek do CEIDG nadal możesz pobierać zasiłek chorobowy. Jeżeli zachorujesz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i opłacone masz składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe w dalszym ciągu możesz korzystać z zasiłku chorobowego.

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Istotny jest fakt, że zawieszenie działalności w czasie choroby nie wyklucza nabycia przez przedsiębiorcę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli więc zdecydujemy się na zawieszenie działalności w czasie choroby, to nie nie musi nas martwić problem utraty świadczeń chorobowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here