Środki na koncie OFE są gromadzone z myślą o przyszłej emeryturze. Czy ich wcześniejsza wypłata jest możliwa? Zgodnie z przepisami środków zgromadzonych osoba oszczędzająca w OFE nie może tego zrobić. Środki zgromadzone na OFE są jednak dziedziczone i tylko takiej sytuacji spadkobierca będzie mógł je wypłacić.

Z czym wiąże się oszczędzanie w OFE?

Każda osoba, która co miesiąc odprowadza składkę emerytalną ZUS-u lub za którą jest odprowadza ją pracodawca, może wybrać, czy w ramach II filaru systemu ubezpieczeniowego będzie oszczędzać tylko na subkoncie w ZUS-ie, czy też na subkoncie w ZUS-ie i koncie OFE. Oszczędzanie w OFE jest korzystne ponieważ dzięki temu dywersyfikowane („rozkładane”) jest ryzyko, gdyż na przyszłą emeryturę pracują dwie różne instytucje – OFE i ZUS.

Aby oszczędzać w OFE, konieczne jest podpisanie umowy z wybranym funduszem emerytalnym. Osoby, które dopiero rozpoczynają pracę, mają na to 4 miesiące. Pozostali zainteresowani, którzy nie zdecydowali się na oszczędzanie w OFE mogą zmienić dotychczasową decyzję, podpisując umowę z funduszem w trakcie trwania tzw. okienka transferowego, które jest otwierane co 4 lata.

Na czym polega „suwak bezpieczeństwa”?

Na 10 lat przed przejściem oszczędzającego na emeryturę, OFE ma obowiązek rozpocząć przekazywanie środków z indywidualnego konta klienta do ZUS-u. To tzw. „suwak bezpieczeństwa”. Rozłożona w czasie procedura przekazywania środków ma zabezpieczać przyszłych emerytów przed utratą pieniędzy np. na wypadek niekorzystnej sytuacji na giełdzie.

Wypłata środków z konta OFE do ZUS-u odbywa się automatycznie na mocy obowiązujących przepisów – oszczędzający nie musi składać żadnego wniosku. To fundusz, z którym oszczędzający podpisał umowę, ma obowiązek dopilnować ustawowych terminów. Po przekazaniu ostatniej transzy pieniędzy umowa zawarta między OFE a ubezpieczonym wygasa.

Wypłata środków po śmierci oszczędzającego

Czy można wypłacić pieniądze z OFE po śmierci oszczędzającego? Tak, jest to możliwe, bo środki gromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Prawo do nich mają uposażeni i spadkobiercy. Uposażonymi są osoby wskazane przez samego członka OFE w zawartej umowie, a spadkobiercami osoby wymienione w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku wydanym przez sąd.

Środki z konta OFE zmarłego są wypłacane w formie bezgotówkowej i gotówkowej. Jeżeli spadkobiercą jest małżonek, to otrzymuje on pieniądze na swój rachunek emerytalny w OFE. Pozostałe środki są wypłacane spadkobiercom w formie gotówkowej – na wskazane rachunki bankowe lub przekazem na podany adres zamieszkania.

Aby OFE uruchomiło procedurę wypłaty pieniędzy z konta zmarłego członka, konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, znajduje się na stronach internetowych poszczególnych funduszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here