Plan marketingowy firmy - jak powinien wyglądać?

Firmy działające na polskim rynku szybko adoptują się do nowych warunków, są kreatywne i potrafią wychodzić obronną ręką z kryzysów. Jedyną rzeczą której im często brakuje to długoterminowej strategii, wymaganej do budowy stabilnej i odpornej na konkurencję firmy.

Warto więc zrobić sobie plan marketingowy i ściśle go przestrzegać.

Plan marketingowy a wyznaczanie celów dla firmy?

Każda firma chciałaby osiągnąć sukces, mieć wysoki udział w rynku i przynosić zyski. Chciałaby również wprowadzać innowacyjne produkty i usługi oraz zdobywać uznanie wśród klientów i pracowników. Możemy sobie stawiać bardzo ambitne cele, ale aby je osiągnąć musimy stworzyć plan marketingowy oraz określić priorytety.

Jeśli chcesz, by twoje cele nie były tylko celami zapisanymi na kartce, których nigdy nie wprowadzisz w życie musisz się kierować kilkoma zasadami:

  • stawiaj firmie realne cele
  • bierz pod uwagę możliwości i kompetencje własnej firmy.
  • jasno określaj swoje cele i terminy ich realizacji
  • wybieraj tylko dokładnie sprecyzowane cele

Wyznaczając cele marketingowe kieruj się zasadą S.M.A.R.T (bystry), zakłada ona że wyznaczony cel powinien być:

Specific, czyli skonkretyzowany;
Measurable, czyli mierzalny;
Achievable, czyli osiągalny;
Realistic, czyli realny;
Timebound, czyli terminowy.

W rozszerzonej wersji zakłada ona dwie dodatkowe zasady

Exciting, czyli ekscytujący;
Recorded, czyli zapisany.

Jeżeli to połączymy otrzymamy teraz wyraz smarter czyli bystrzejszy.

Najczęstszym błędem popełnianym przez małe firmy, jest wlasnie nie opracowywanie celów i planów marketingowych, ponieważ uważają, że jest to formuła zarezerwowana dla dużych firm i przedsiębiorstw.

Plan marketingowy firmy - jak powinien wyglądać?

Wyznaczanie celów daje szansę na rozwój firmy, pozwala na osiągnięcie stabilności na rynku, oraz ułatwia efektywne inwestowanie.

Czym jest plan marketingowy i do czego on służy?

Często przedsiębiorcy sprowadzają plan marketingowy wyłącznie do reklamy, a w rzeczywistości reklama jest tylko narzędziem marketingowym. Jeżeli chcemy zbudować plan marketingowy to odpowiedzmy sobie na ważne pytania:

  • Jaki jest cel i misja naszej firmy
  • Jak wygląda nasza konkurencja?
  • Jak wygląda nasza sytuacja finansowa?
  • Czym różni się nasza firma od konkurencji

Odpowiadając sobie na te pytania i uwzględniając wszystkie za i przeciw stworzymy sobie obraz naszej strategii i to właśnie jest plan marketingowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here