Pożyczka pod zastaw - czy się opłaca?

Zastaw jest jednym ze sposobów zabezpieczania spłaty zobowiązań finansowych. Stosowany jest w przypadku między innymi udzielania kredytów przez banki. Czy mogą się nim posłużyć również firmy pożyczkowe, oferujące klientom szybkie pożyczki chwilówki? Z jakimi konsekwencjami wiąże się ustanowienie zastawu?

Zastaw w świetle Kodeksu cywilnego

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego wskazano możliwe zabezpieczenia stosowane w przypadku wierzytelności. Są to między innymi zabezpieczenia rzeczowe, do których zalicza się zastaw. To inaczej prawo ustanawiane na rzeczach ruchomych bądź prawach zbywalnych, a ustanowienie zastawu odbywa się w ramach zawarcia stosownej umowy przez właściciela rzeczy z wierzycielem oraz wydania rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej, która wyraziła na to zgodę. Zastaw ustanawiany jest zgodnie z prawem i pozostaje skuteczny, jeśli jego podstawę stanowi pisemna umowa z oznaczeniem daty jej zawarcia

Zastawcą może, ale nie musi być dłużnik. Przedmiot zastawu może stanowić m.in. nieruchomość czy samochód. Zadaniem zastawu jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności. Jeśli wierzytelność nie zostanie spłacona w terminie, wierzyciel ma prawo dochodzić zwrotu należności z przedmiotu zastawu.

Zastaw na nieruchomości wyłącznie w banku

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 22 lipca 2017 roku wskazują, kto może oferować zobowiązania pod zastaw nieruchomości, m.in. domu lub mieszkania. Mogą to robić wyłącznie instytucje bankowe – banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zdecydowana większość firm pożyczkowych działających w Polsce nie wykorzystuje zabezpieczeń rzeczowych spłaty kredytu, a już na pewno nie zastaw na nieruchomości.

Szybkie pożyczki kontra kredyty z zastawem

Jeśli zależy nam na szybkości pozyskania zewnętrznego finansowania, możemy sięgnąć po pożyczki chwilówki, które otrzymamy w wielu firmach pożyczkowych bez zbędnych formalności, wyłącznie po weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy za pośrednictwem prostego, symbolicznego przelewu bankowego. Wiele firm udziela takich pożyczek dla nowych klientów bezpłatnie, czego przykładem jest oferta na stronie Moneyman.pl. Pożyczka pozostaje bezkosztowa, jeśli klient spłaci ją ściśle w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej.

Natomiast przy kredytach i pożyczkach pod zastaw trzeba liczyć się z wydłużoną procedurą kredytowania. Samo ustanowienie zastawu i podpisanie stosownej umowy z nim związanej musi trwać nawet kilka dni, przez co czas niezbędny na pozyskanie finansowania znacznie się wydłuża.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here