Scrum - co to jest?

Scrum to ramy postępowania w zakresie zarządzania projektami, których zadaniem jest pomoc w wytwarzaniu produktów i usług w sposób kreatywny, ale i efektywny. Scrum wywodzi się z agile’owych metod programowania, chociaż dziś jest wykorzystywany nie tylko w IT. Z powodzeniem można go stosować również w pracy marketingowej oraz w działach obsługi klienta.

Czym jest Scrum?

Odpowiedź na pytanie, czym jest Scrum jest równocześnie prosta i trudna. Najlepszym sposobem na wyjaśnienie jest przedstawienie jego założeń.

Na czym polega Scrum?

Scrum to ramy pracy (Framework), proste reguły pozwalające na szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnej oraz wiedzy na temat tego, co się dzieje z produktem i z całym procesem. Jego stosowanie pozwala na dyskwalifikację problemów w czasie tworzenia i tym samym uniknięciu źle działającego produktu finalnego.

Cały system Scrum opiera się na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Oznacza to, że w każdej chwili widzimy, na jakim etapie prac jesteśmy, możemy na bieżąco analizować plany pod względem efektywności, a co najważniejsze – możemy je z każdym etapem zmieniać i ulepszać.

Zespoły i role Scrumowe

Zacznijmy od przedstawienia Właściciela Produktu (Product Owner), czyli osoby, która wymyśla produkt, ma wizję jego realizacji i potrafi określić, co jest najważniejsze na danym etapie. To Właściciel Produktu czuwa nad pracami, wyznacza jej kierunki oraz kolejne kroki.

Samymi pracami kieruje jednak Scrum Master, którego zadaniem jest obserwacja działań, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz wsparcie w zwiększaniu efektywności Zespołu Scrumowego.

Możemy także wyróżnić Zespół Deweloperski, czyli ludzi posiadających różnorodne kompetencje, które wzajemnie się uzupełniają i ich synteza pozwala na rozwój pierwotnego konceptu. 

Proces Scrum

Poszczególne etapy pracy w Scrum nazywane są sprintami. Każdy z nich jest ograniczony czasowo (zazwyczaj trwają ok. 2 tygodni, maksymalnie miesiąc), a efektem jest kolejna wersja ulepszonego i działającego produktu.

Właściciel Produktu tworzy listę wszystkich potrzeb w Rejestrze Produktu (Product Backlog). Na początku każdego sprintu (Planowanie Sprintu) zespół określa, które elementy i w jaki sposób dostarczy wraz z jego końcem – plan ten nazywany jest Rejestrem Sprintu (Sprint Backlog). Przed przystąpieniem do prac cały zespół (wraz z Właścicielem Produktu) wyznacza Definicję Ukończenia (Definition of Done, DoD), czyli moment, gdy osiągnięty zostaje efekt finalny. 

Każdego dnia odbywa się Daily Scrum, czyli krótkie spotkanie synchronizujące prace całego zespołu, sprawdzające, czy wyznaczone cele są możliwe do osiągnięcia. W czasie sprintu członkowie zespołu przygotowują się też do kolejnego etapu podczas Porządkowania Backlogu (Backlog Refinement).

Po ukończeniu czasu na dany sprint, zespół wraz z Właścicielem Produktu dokonuje Przeglądu Sprintu (Sprint Review), prezentując interesariuszom i użytkownikom efekt swoich prac i oczekując informacji zwrotnej. Następnie, już w w samym zespole, dochodzi do Retrospektywy Sprintu, czyli oceny, w jaki sposób mogą pracować jeszcze skuteczniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here