Nowe wzory deklaracji PIT 28 za 2021 rok

0
947

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji PIT, które posłużą podatnikom do rocznego rozliczenia uzyskanych dochodów w roku 2021. Wśród nowych wzorów pojawiła się m.in. deklaracja PIT-28.

PIT-28 – nowy wzór od 1 stycznia 2021 roku

W roku 2022 w inny sposób będziemy rozliczać PIT 28 za 2021 rok. Ministerstwo Finansów na drodze najnowszego projektu rozporządzenia dotyczącego wzorów zeznań podatkowych, które obowiązują podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowało nowe wzory zeznań podatkowych. Mają one zastosowanie do rozliczania dochodów, jakie uzyskaliśmy lub poniesionej przez nas straty od dnia 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że nowe druki będą obowiązywały nas podczas rozliczania się w roku 2022.

Określone zostały również nowe wzory deklaracji PIT-28S, PIT-16A oraz PIT-19A, a także załączniki, jakie musimy dołączyć do zeznań w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe wzory zostały wprowadzone za pomocą rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r.

PIT-28 – jak wygląda?

Nowy wzór formularza PIT-28 stosujemy w momencie, kiedy rozliczamy się z przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021 roku, a także dokonanych od tego dnia odliczeń. Wypełnienie deklaracji rozpoczynamy od podania numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, najczęściej podajemy numer PESEL. Przedsiębiorcy natomiast uciekają się do NIP.

Dane, które identyfikują podatnika w PIT-28

Część A PIT-28 odnosi się do wskazania właściwego urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę miejsce naszego zamieszkania. W części B natomiast musimy podać nasz aktualny adres zamieszkania – wraz z podaniem kraju, województwa, powiatu i gminy oraz dane identyfikacyjne.

Część C, czyli przychody podatnika, które objęte są ryczałtem

W części C PIT-28 musimy uzupełnić pola dotyczące przychodów objętych ryczałtem. Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która wynajmuje mieszkanie prywatnie lub dzierżawi lokal zarobkowy, musimy wówczas uzupełnić roczną kwotę przychodu w polu nr 34. Dochody te są bowiem objęte 8,5 procentową stawką ryczałtu. W przypadku, kiedy kwota przekroczy 100.000zł – stawka wzrasta do 12,5%.

W najłatwiejszym przypadku nie będziemy musieli rozliczać żądnych kosztów ani odliczać od tego podatku składek ZUS. Wówczas omija się części:

  • D – odliczenie od przychodów,
  • E – odliczenie kwot, które przysługują odliczeniom od dochodów,
  • F – podstawa opodatkowania,
  • H – odliczenie od ryczałtu.

Przechodzimy wówczas dopiero do części G oraz I, gdzie musimy obliczyć, posługując się odpowiednią stawką procentową ryczałtu, wysokość należnego podatku, a następnie podać sumę wpłaconych zaliczek. Dzięki temu zabiegowi w części K automatycznie obliczona zostanie kwota niedopłaty oraz nadpłaty podatku.

PIT-28 możemy wypełnić za pomocą e-Deklaracji, intuicyjnych programów do rozliczeń PIT, które przeprowadzą nas przez cały proces lub za pomocą aplikacji Twój e-PIT. Dzięki wszystkim sposobom nasza deklaracja zostanie wysłana do urzędu za pomocą Internetu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here