Komputer lekarza i dane elektroniczne

Branża medyczna przechodzi ostatnio trudny okres. Ogromne obciążenie działaniami wywołanymi przez pandemię COVID19 a w tle coraz mocniej postępuje digitalizacja danych. Procedura związana z rejestracją, poradami lekarskimi i już wkrótce skierowaniami przeniosła się na poziom wyłącznie elektroniczny. Ułatwia to znacznie gromadzenie danych o pacjentach i przyspiesza ich przepływ między jednostkami. Oznacza jednak spora odpowiedzialność i konieczność wprowadzenia właściwych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych pacjentów. Warto również pamiętać o ich właściwym usuwaniu! Przetwarzanie dotyczy również tej kwestii. Błędy, niedociągnięcia pociągają konsekwencje.

Dane wrażliwe to niemal wszystkie informacje gromadzone w placówkach medycznych, które pozwalają zidentyfikować ich posiadacza i mówią o jego miejscu zamieszkania, danych kontaktowych i wreszcie o przebiegu leczenia, schorzeniach, wskazaniach itp. Usuwanie ich z elektronicznych teczek pacjenta nie wygląd tak jak likwidacja papierowej dokumentacji. Nośniki, na których są przechowywane dane elektroniczne wymagają specjalnego, dostosowanego do ich budowy podejścia. Stale zmieniające się technologie IT powodują stałą zmianę sposobów usuwania z nich danych. Tutaj potrzebna jest więc wiedza i praktyczna znajomość tematu. Łatwo doprowadzić do niekontrolowanej utraty danych, której skutki są niezwykle bolesne, zwłaszcza w branży medycznej.

Rekomendowanym sposobem usuwania danych elektronicznych z laptopów, PC oraz urządzeń mobilnych jest metoda programowa. specjalistyczne software umożliwiają nadpisanie danych czyli zastąpienie dotychczas przechowywanych informacji ciągiem przypadkowych . Nadpisywanie jest skutecznym sposobem zabezpieczenia danych przed ich przeczytaniem. Już po jednokrotnym działaniu niemożliwe jest ich odzyskanie. Proces można powtarzać. Istnieje kilka algorytmów nadpisywania w tym polegające na nawet kilkakrotnym powtórzeniu procesu. Zwykle stosowane są do szczególnie wrażliwych danych. Metoda programowa jest w pełni bezpieczna dla urządzenia. Nie powoduje uszkodzeń a nawet może poprawić wydajność. Jest tylko jeden warunek … urządzenie musi być w pełni sprawne. W innym razie konieczne będzie zastosowanie metod bardziej inwazyjnych.

Kiedy niemożliwe jest przeprowadzenie programowego nadpisywania danych pozostają metody fizycznego ich niszczenia. Wszystkie oznaczają całkowite usunięcie nie tylko nośnika ale też często całego urządzenia. Efektem końcowym jest odpad, który należy poddać utylizacji przez profesjonalną firmę recyklingowa. Do grup najpopularniejszych metod fizycznego usuwania danych należy demagnetyzacja. Istnieją również metody niszczenia nośnika przy pomocy substancji chemicznej i wreszcie metoda jego rozdrobnienia w specjalnej niszczarce. Nośnik zostaje zmielony na drobne kawałki. Każda z metod daje możliwości potwierdzenia zniszczenia poprzez specjalistyczny raport. Możliwe jest również nagranie video całego procesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here