Jak wycenić własne przedsiębiorstwo?

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą zapewne nie raz zastanawiał się ile jest warta jego firma, wiedza ta może być nam przydatna nie tylko dla własnej ciekawości ale również w przypadku zainteresowania zakupem naszej firmy lub chęcią pozyskania inwestora.

Jak zatem dokonać wyceny firmy?

Musimy ustalić faktyczną wartość całego przedsiębiorstwa, stosując wybrane metody które wykorzystują posiadane informacje oraz dane finansowe firmy. Ważne jest aby nasza wycena była sporządzona rzetelnie oraz poparta faktami to umożliwi nam lepszą pozycję w przypadku [podjęcia negocjacji z przyszłym inwestorem lub nowym właścicielem.

Wycena wartości przedsiębiorstw na potrzeby transakcyjne

Metod na wycenienie firmy jest bardzo dużo jednak nie ze wszystkich warto korzystać, najczęściej wyceniając firmę korzystamy ze sposobów szacowania:

  • dochodowego,
  • majątkowego,
  • porównawczego.

Każda z tych metod opiera się na informacjach oraz potrzebuje innych danych aby wykonać właściwą analizę. Pamiętaj, że przeprowadzenie badań tylko jedną metodą może się okazać nie miarodajne i może zaniżyć lub zawyżyć wartość przedsiębiorstwa.

Jak wycenić własne przedsiębiorstwo?

Podejście dochodowe

Podstawą określenia wartości przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym jest prognoza źródeł przyszłych dochodów z działalności. Wartość przedsiębiorstwa według podejścia dochodowego to inaczej wartość jego przyszłych dochodów na dzień dokonania wyceny.

Podejście majątkowe

Podejście majątkowe to wycena przedsiębiorstwa, która opiera się głównie na posiadanych przez nie zasobach majątkowych, ustalana jest łączna wartość posiadanych aktywów pomniejszona o kwotę wszystkich zobowiązań.

Podejście porównawcze

Zastosowanie podejścia porównawczego to wykonanie szacunkowej wyceny przedsiębiorstw na podstawie porównywania jej z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności.

Jaką metodę wybrać?

Tutaj trudno podać jednoznaczną odpowiedź ponieważ każde podejście do wyceny wykorzystuje odmienne dane oraz informacje daje również inne wyniki końcowe, dlatego sugeruje się przeprowadzenie wycen używając wszystkich trzech metod oraz uśrednienie wyników co powinno nam dać przybliżona i wiarygodną wycenę naszego przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here