ETF - fundusz inwestycyjny

Fundusz jest doskonałym narzędziem inwestycyjnym dla mniejszych inwestorów, ponieważ fundusz emituje akcje, czyli jednostki uczestnictwa, w które dokonuje się inwestycji, czyli ich zakupu. Dzięki ETFom przeciętny inwestor zyskuje szansę na pobicie w długim okresie większości aktywnie zarządzanych funduszy. W dodatku przy niewielkim wysiłku.

Czym są ETFy?

ETF (ang. exchange-traded fund) jest funduszem giełdowym. ETFy opierają swoje działanie praktycznie w taki sam sposób jak pozostałe fundusze, jednak dodatkowo ich udziały, czyli akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie.

W przeciwieństwie do klasycznych funduszy, ETFy są niezwykle płynne i elastyczne, dzięki giełdzie. Każdorazowo kiedy podejmiesz decyzję o sprzedaży swoich akcji, możesz spokojnie dokonać tego na giełdzie za pośrednictwem brokera, a uzyskane środki są niemal natychmiast przelewane na konto. Fundusze giełdowe eliminują zatem konieczność oczekiwania na swoje pieniądze, która występuje
w przypadku pozostałych funduszy inwestycyjnych.

Jeśli zainteresował Cię temat ETFów – czytaj więcej i zacznij swoją przygodę już dziś.

Jak inwestować za pomocą ETFów?

Zazwyczaj fundusze ETF są funduszami indeksowymi. Co ważne ETF jest zarządzany całkowicie pasywnie. Fundusz indeksowy ma za zadanie naśladować indeksy, czyli pozwala inwestować w te same papiery wartościowe, z których złożony został dany indeks, w dokładnie tych samych proporcjach. 

Z punktu widzenia inwestora do pierwszych najważniejszych decyzji, które należy podjąć na samym początku jest podjęcie dość trudnej decyzji, która dotyczy tego, w jakie klasy aktywów zacząć inwestować. Mogą to być akcje, obligacje, złoto i wiele innych. Dobrze zastanowić się nie tylko w co, ale i ile zainwestować pieniędzy.

Fundusze ETF stanowią pewien rodzaj opakowania na inwestycje. Jednocześnie zapewniają praktycznie doskonałą dywersyfikację – szeroki rozkład ryzyka. ETFy nie wymagają wstępnych i końcowych opłat manipulacyjnych, co jest całkiem korzystne dla inwestora.

Co ważniejsze fundusze ETF obecnie można nazwać jako jedne z najbardziej bezpiecznych papierów wartościowych. Ich korzyścią jest dostępność – są przeznaczone niemal dla wszystkich. Z tego powodu, że są sprzedawane na giełdzie, podlegają ścisłym regulacjom i kontroli. Warto również pamiętać, że fundusze indeksowe nie dążą bezpośrednio do pobicia indeksu, ale do jak najwierniejszego odwzorowania jego wyników.

Czy opłaca się inwestować w ETFy? Każdy powinien chociaż raz spróbować i musi sam wyrobić sobie własną opinię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here