Nowy JPK zastąpi deklaracje VAT

Nowy JKP_V7 to dokument elektroniczny, który będzie zawierał w sobie zarówno ewidencję zakupów i sprzedaży prowadzoną dla celów VAT, jak i deklarację VAT -7 i VAT-7K. Obowiązek raportowania rozliczeń VAT przy użyciu JPK_V7 obejmie dużych przedsiębiorców obowiązkowo od 1 kwietnia 2020 roku (od 1 kwietnia pozostałe podmioty mogą, lecz nie muszą raportować rozliczeń za pomocą pliku JPK_V7), a pozostałych obowiązkowo od 1 lipca 2020 roku (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Warto dodać, że jeśli średnie, małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości złożenia JPK_V7 za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to nie będą oni mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach. Ponadto od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przy wykorzystaniu pliku JPK_V7.

Elementy nowego JPK_V7 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) oraz wzorze schematu JPK_VAT.

Do składania JPK_V7 zobowiązani będą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Nowy jednolity plik kontrolny dotyczyć będzie wyłącznie rozliczeń VAT dokonywanych aktualnie w deklaracji VAT – 7, VAT – 7K, VAT – ZK, VAT – ZZ, VAT – ZD oraz – prawdopodobnie – skróconych deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem czyli deklaracji VAT-12. Nie obejmie on natomiast deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-13, VAT-14. Zasady składania tych ostatnich nie ulegną zmianie.

Nowy plik JPK_V7 będzie zawierać:

 • Zestaw informacji dotyczących zakupów i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres,
 • Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • Dodatkowe informacje, które są niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

W praktyce przedsiębiorcy będą wysyłać do fiskusa tylko jeden plik zawierający zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, a zatem pozycje zawarte obecnie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Dwa warianty JPK_V7

Obowiązywać będą dwa warianty JPK_V7:

JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,

JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy plik JPK_V7 wraz z deklaracją będzie można podpisać zarówno podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym, jak i danymi autoryzującymi. Po złożeniu nowego JPK_V7 podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wdrożenie nowej struktury JPK_V7 wymaga od przedsiębiorstw zaopatrzenia się w odpowiednie rozwiązania technologiczne. Jeśli cenisz sobie sprawdzone, pewne i niezawodne rozwiązania, to zdecyduj się na współpracę z Hogart.

Hogart JPK to nowoczesna, zaawansowana technologicznie aplikacja umożliwiająca pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK

Program Hogart JPK umożliwia:

 • Generowanie plików w formacie JPK
 • Próbny przebieg generowania plików JPK
 • Pobieranie danych wg zaawansowanych, zdefiniowanych kryteriów
 • Archiwizację plików xml
 • Wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie danych
 • Raport w układzie danych deklaracji VAT7
 • Web service’y dla wszystkich struktur (środowiska produkcyjne i testowe)
 • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa

Więcej informacji na temat programu Hogart JPK znajdziesz na stronie https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here