Jakie są podstawowe metody badań marketingowych

Badania marketingowe bardzo często mają duże znaczenie dla prowadzenia własnej działalności. Uzyskane dane służą wtedy do wspierania podejmowania decyzji biznesowych, zmniejszając związane z nimi ryzyko. Właściwie dobrane metody pomagają również w dostarczaniu danych, dzięki którym przedsiębiorca może lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów. Jak zatem dobrać odpowiednie metody badań marketingowych? Podpowiadamy.

Jakie są rodzaje badań marketingowych?

Metody badań marketingowych możemy podzielić na dane pierwotne i wtórne. Dane pierwotne to te, które są pozyskiwane od respondentów, np. drogą wywiadów bezpośrednich. Używając bardziej obrazowego skojarzenia – to „świeże” informacje, które są zbierane po raz pierwszy. Z kolei dane wtórne to te, które pochodzą z wcześniej zrealizowanych badań itp. oznacza to, że takie informacje są już dostępne, nie trzeba ich gromadzić samodzielnie. Najczęściej ich uzyskanie wiąże się z mniejszymi kosztami niż w przypadku danych pierwotnych, które wymagają zaplanowania i realizacji całego planu badawczego.

Można je podzielić również na metody ilościowe i jakościowe. Metody ilościowe odpowiadają, jak sama nazwa wskazuje, na pytanie „ile”. Dzięki nim możliwy jest statystyczny opis postaw, potrzeb, przekonań oraz sposobów zachowania grupy docelowej. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają dane liczbowe.

Metody jakościowe odpowiadają na pytanie „dlaczego”. Ich celem jest przede wszystkim dogłębne poznanie przekonań, przyczyn konkretnych zachowań itp. Innymi słowy, jakościowe metody w badaniach marketingowych umożliwiają dokładną interpretację konkretnych zjawisk. W przypadku badań jakościowych grupa respondentów jest zdecydowanie mniejsza niż w odniesieniu do badań ilościowych, dlatego otrzymane wyniki nie zawsze mogą być odnoszone do całej populacji. 

Techniki badań marketingowych – gdzie je można wykorzystywać?

W przypadku pierwotnych badań jedną z dominujących metod badawczych są wywiady. W przypadku wywiadów zwykle stosuje m.in. takie techniki jak, chociażby wywiad bezpośredni. W jego czasie respondent odpowiada na pytania zadawane przez ankietera. Rozmowa face-to-face daje gwarancję udzielenia rzetelnych odpowiedzi, ponieważ osoba odpowiadająca, jeżeli ma wątpliwości, może zadać dodatkowe pytania prowadzącemu. Z kolei wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) pomaga na rozmowie ankietera z respondentem i zadawanie mu pytania z ustandaryzowanego kwestionariusza. Dzięki skomputeryzowaniu wywiadu wprowadzanie i późniejsza obróbka danych są o wiele łatwiejsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here