Jak zmienił się system rekrutacji, po wprowadzeniu w życie RODO?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które dotyczy przedsiębiorców oraz konsumentów, jest zbiorem przepisów mówiących o prawach w zakresie prywatnych informacji i sposobach, jak z nimi można się obchodzić. RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wielu przedsiębiorców obawiało się, że sobie nie poradzi z dodatkowymi formalnościami, jednak jak czas pokazał RODO w większości przypadków zostało poprawnie wdrożone do polityki przedsiębiorstw. 

RODO według wielu specjalistów zmieniło ,,wiele”, a mianowicie modyfikacji uległy dotychczasowe obowiązki firm przetwarzających dane osobowe i prawa konsumentów. Ogólnie mówiąc przedsiębiorstwa muszą chronić dane osobowe swoich klientów, zaś konsumenci otrzymali wiele praw, które pozwalają im zadbać o swoją prywatność. 

Zmiany wynikające z wdrożenia RODO 

Wejście w życie RODO sprawiło, że wszystkie przedsiębiorstwa muszą zwracać większą uwagę na ochronę danych osobowych. W tym celu są zobowiązani do wykonywania dodatkowych obowiązków, między innymi:

  • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych – dotyczy przedsiębiorstw, w których przetwarzanie danych stanowi podstawę działalności
  • obowiązek informowania o wycieku danych – każda firma ma obowiązek poinformowania specjalnych władz o odkrytym naruszeniu np. wyciek prywatnych informacji o konsumencie
  • obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych –  każda osoba mająca do czynienia z konkretnym przedsiębiorstwem musi być udokumentowana w specjalnym rejestrze

Ponadto wdrożenie RODO sprawiło, że konsumenci otrzymali więcej praw, a tym samym przedsiębiorcy więcej obowiązków.  Każdy konsument ma prawo do zmuszenia przedsiębiorstwa do udzielenia szczegółowych informacji na temat tego, jakie dane na jego temat zostały zgromadzone i są przetwarzane, może również zażądać eksportu danych osobowych i przekazania ich innemu podmiotowi. Ponadto konsumenci za sprawą RODO mają nieco ułatwione wprowadzanie zmian do swoich danych (korekty do informacji zebranych przez przedsiębiorstwo) oraz mogą wymusić ich usunięcie. 

RODO, a system rekrutacji 

Urzeczywistnianie RODO najbardziej odczuły firmy zajmujące się głównie przetwarzaniem danych np. agencję prac i przedsiębiorstwa IT. Zmuszeni zostali do większej dbałości o to, aby dane osobowe były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób oraz o to, by istniały określone schematy działania. 

Wiele firm wprowadziło do swoich działalności specjalistyczne systemy np. system rekrutacji, dzięki którym sprawniej wdrożyły zasady RODO. Przedsiębiorstwa zaczęły korzystać z legalnego i aktualnego systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i oprogramowania użytkowego. Nowoczesny system rekrutacji pozwolił firmom prowadzić bezpieczne rejestry danych oraz wykorzystywać stosowanie bezpiecznych haseł. Zapewnił zgodność przetwarzania danych zgodnie z RODO i z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych. 

System rekrutacji umożliwił również sprawniejsze definiowanie klauzul informacyjnych (zgody na bieżące i przyszłe rekrutacje, panele kandydatów i przedłużanie zgód). Pozwolił zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury (system rekrutacji dba o poprawne przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zapewnia bezpieczne skalowanie infrastruktury i pozwolił wdrożyć liczne zabezpieczenia fizyczne i logiczne). Reasumując system rekrutacji znacząco ułatwił wdrożenie RODO do przedsiębiorstw, więcej informacji odnośnie jego działania i korzyści dla firmy można znaleźć na elevatosoftware.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here