Brief - czym jest i co powinien zawierać?

Jeżeli postanowimy powierzyć promocję naszej firmy agencji reklamowej i odpowiednio zaplanować kampanię reklamową, to account managerzy przeprowadzają z nami coś w rodzaju wywiadu, aby zebrać informacje o firmie i jej działalności oraz produktach właśnie tak powstaje brief.

Co to jest brief?

Brief to dokument który może powstać w siedzibie agencji ale równieże możemy go wypwłnić samodzielnie na podstawie odpowiednio sporządzonego formularza udostępnionego przez agencję. Dzięki zebranym w nim informacjom łatwiej będzie zaplanować skuteczne działania marketingowe oraz przygotować strategię reklamowa dla Twojej firmy.

Brief jest swoistym punktem wyjścia przy rozpoczęciu współpracy między klientem a agencją, jest również swego rodzaju checklista, według której należy sprawdzać przyjęte założenia.

Czego dotyczy brief?

Brief dotyczy wszelkiego rodzaju akcji marketingowych ale również jest stosowany przy projektowaniu stron internetowych. Możemy w nim zaznaczyć wszystko to czego oczekujemy od projektu a po otrzymaniu wstępnej oferty sprawdzić czy nic nie zostało pominięte.

Dlaczego brief jest potrzebny?

To przejrzyste i niezbędne narzędzie które służy nam do rozpoznania aktualnej sytuacji firmy, pozwala poznać firmę lub produkty i zawiera specyfikację oczekiwań.

Jeżeli stworzymy brief profesjonalnie to pozwoli nam on zaoszczędzić czas oraz ułatwi komunikację z agencją, a agencja może się skupić na realizacji celów a nie na usiłowaniu zrozumienia klienta.

Brief - czym jest i co powinien zawierać?

Dzięki spisanym w briefie działaniom możemy je skutecznie uporządkować oraz sklasyfikować tak aby stanowiły całość w drodze do osiągnięciu zamieżonego celu. Dobry brief jest przydatny zarówno tobie jak i agencji, dlatego zawsze możesz liczyć na jej pomoc przy wypełnianiu bo im też zależy aby efektywnie zaplanować akcję marketingową.

Co powinien zawierać dobry brief?

Dobry brief powinien zawierać minimum następujące dane:

 • Dane firmy.
 • Opis firmy.
 • Informacja na temat produktu lub/i marki.
 • Dotychczasowa strategia marketingowa/reklamowa firmy.
 • Konkurencja.
 • Grupa docelowa. Informacja o tym, kto jest klientem firmy.
 • Cele marketingowe planowanych działań.
 • Cel komunikacyjne planowanej akcji.
 • Zasięg kampanii marketingowej.
 • Aktualne badania – dane badań, testów o produkcie bądź firmie.
 • Opis przewag produktu nad produktami konkurencji.
 • Wytyczne i wskazówki do tworzenia przekazu reklamowego. W tym USP – unikalna cecha marki.
 • Pożądany wizerunek marki.
 • Składniki i ograniczenia przekazu reklamowego.
 • Budżet planowanej akcji.
 • Ramy czasowe planowanej kampanii.

Pamiętajmy jednak że każdy rodzaj briefu będzie się nieco różnił i odnosił do różnych akcji czy celów. Jedno jest pewne to przydatne narzędzie do komunikacji i mimo tego iż można się bez niego obejść to nie zalecamy takiego rozwiązania. Warto z niego skorzystać zwłaszcza że to nic nie kosztuje, a może przynieść wymierne korzyści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here