Jak założyć firmę szkoleniową - praktyczne wskazówki

Firma szkoleniowa to firma świadcząca wszelkiego rodzaju szkolenia, stanowiące formę pozaszkolnego uzupełnienia lub zmiany profilu wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe i zaliczane są one do pozostałej działalności oświatowej.

Rodzaje świadczonych szkoleń

Szkolenia możemy podzielić na tak zwane szkolenia miękkie oraz twarde.

Szkolenia miękkie to takie gdzie zdobywamy umiejętności na przykład radzenia sobie ze stresem lub efektywnego poszukiwania pracy czy zdobywania klientów. Do tego rodzaju szkoleń możemy zaliczyć również szkolenia online.

Szkolenia twarde to te gdzie zdobywamy konkretną umiejętność zawodowa na przykład szkolenie z obsługi wózka widłowego.

Wymagania związane z prowadzeniem firmy szkoleniowej

W usługach szkoleniowych napotkamy na nieliczne wyjątki szczególnie regulowane prawem i ustawami. Dobrym przykładem będzie organizowanie szkoleń z zakresu ochrony roślin, gdzie wymagane jest wpisanie firmy do rejestru prowadzonego przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa lub kształcenie pielęgniarek, położnych czy szkoły jazdy.

Jeżeli zamierzamy się ubiegać o dofinansowanie na przykład z funduszu pracy lub funduszy unijnych musimy być wpisani do rejestru w wojewódzkich urzędach pracy.

Certyfikaty ukończenia szkolenia.

Nie w każdym przypadku wydanie certyfikatu jest sprawą prostą w niektórych przypadkach wymaga to potwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli branży.

Jaki rodzaj działalności wybrać

Działalność szkoleniową można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską (która jest zarezerwowana dla wolnych zawodów).

Jak założyć firmę szkoleniową?

Założenie firmy szkoleniowej wygląda identycznie jak w każdym innym przypadku, określamy PKD podstawowym dla firmy szkoleniowej będzie 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Musimy też wybrać formę opodatkowania dla naszej działalności do wyboru mamy zasady ogólne lub podatek liniowy. Nie mamy możliwości wyboru za pomocą karty ryczałtowej.

VAT czy bez VAT?

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT tylko w przypadku gdy są świadczone przez firmy, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i to wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją oraz gdy są finansowane w całości ze środków publicznych.

Firma szkoleniowa a kasa fiskalna

Prowadząc firmę szkoleniową mamy obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej jeżeli świadczymy usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), usługi jako szkoła tańca i instruktor tańca (PKWiU 85.52.11.0) oraz usługi jako szkoła nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Pozostałe usługi w zakresie edukacji są objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej.

Specjaliści są niezbędni

Najważniejszą rzeczą jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Kadra nie musi mieć szczególnych uprawnień jeżeli nie wymagają tego oczywiście przepisy branżowe. Odpowiednio dobrana kadra z pewnością przyciągnie nam sporą ilość klientów.

Jak założyć firmę szkoleniową - praktyczne wskazówki

Lokal dla firmy szkoleniowej

Nie w każdym przypadku lokal jest nam niezbędny, ale warto go posiadać to wpływa korzystnie na wizerunek naszej firmy. Możemy go kupić lub wynająć. Lokal musi spełniać wymogi socjalne i higieniczne. Standardem na salach wykładowych powinny być rzutniki i materiały ułatwiające prezentację. Musimy też pamiętać o założeniu interesującej i kompetentnej strony internetowej na której będziemy pozyskiwać kursantów.

Reklama firmy szkoleniowej

podstawowym źródłem pozyskiwania kursantów jest internet więc warto się skupić na reklamie w social mediach i wyszukiwarkach internetowych. Dodatków warto wesprzeć kampanię tradycyjnymi plakatami i ulotkami lub często stosowaną w reklamie szkół jazdy reklamą w prasie i radiu.

Jakość najważniejsza

NIezależnie od tego ile wydasz na reklamę najwięcej klientów pozyskasz z polecenia pod warunkiem, że świadczone przez ciebie usługi będą stały na najwyższym poziomie a kursanci wyniosą z Twoich szkoleń wiedzę niezbędną do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here