Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?
Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kto nie musi prowadzić księgi rachunkowe?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu, kto nie musi prowadzić księgi rachunkowej. Jest to istotne pytanie dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć, jakie są wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej, chyba że spełniają określone warunki zwolnienia. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro,
  • średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50 osób,
  • suma bilansowa na koniec roku obrotowego nie przekracza równowartości 2 000 000 euro.

W przypadku spełnienia tych warunków, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą prowadzić uproszczoną księgę przychodów i rozchodów.

Spółki cywilne

Spółki cywilne, które nie są osobami prawnymi, również mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednakże, jeśli spełniają określone warunki, mogą być zwolnione z tego obowiązku. Warunki zwolnienia dla spółek cywilnych są podobne do tych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka cywilna może być zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro,
  • średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50 osób,
  • suma bilansowa na koniec roku obrotowego nie przekracza równowartości 2 000 000 euro.

W przypadku spełnienia tych warunków, spółka cywilna może prowadzić uproszczoną księgę przychodów i rozchodów.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) mają obowiązek prowadzenia pełnej księgi rachunkowej. Nie ma możliwości zwolnienia z tego obowiązku dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki akcyjne (S.A.)

Spółki akcyjne (S.A.) również mają obowiązek prowadzenia pełnej księgi rachunkowej. Nie ma możliwości zwolnienia z tego obowiązku dla spółek akcyjnych.

Podsumowanie

W Polsce istnieją określone warunki, które decydują o tym, czy przedsiębiorca musi prowadzić księgę rachunkową. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne mogą być zwolnione z tego obowiązku, jeśli spełniają określone kryteria dotyczące przychodów, liczby pracowników i sumy bilansowej. Natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne zawsze muszą prowadzić pełną księgę rachunkową.

Wezwanie do działania: Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale nie przekraczają określonych limitów, nie są zobowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi przepisami i skorzystania z tej możliwości, jeśli spełniasz warunki. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę internetową: https://modnapora.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here