Kto nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych?
Kto nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych?

Kto nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych?

Kto nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych?

W Polsce prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla większości przedsiębiorców. Jednak istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku. W niniejszym artykule omówimy, kto nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych i jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z tego zwolnienia.

Samozatrudnienie

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zwane również samozatrudnionymi, mogą być zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli spełniają określone kryteria. Aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą one spełniać co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • Przychody netto nie przekraczają 1 200 000 zł rocznie
 • Wartość aktywów nie przekracza 600 000 zł
 • Średnioroczna liczba zatrudnionych nie przekracza 10 osób

Jeśli samozatrudniony spełnia te warunki, może prowadzić uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, zamiast pełnych ksiąg rachunkowych.

Małe przedsiębiorstwa

Dla małych przedsiębiorstw istnieje również możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Warunki, które muszą być spełnione, to:

 • Przychody netto nie przekraczają 2 000 000 zł rocznie
 • Wartość aktywów nie przekracza 1 000 000 zł
 • Średnioroczna liczba zatrudnionych nie przekracza 50 osób

Małe przedsiębiorstwa mogą prowadzić uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, które są mniej skomplikowane niż pełne księgi rachunkowe.

Podatnicy VAT

Podatnicy VAT, którzy nie są samozatrudnieni ani małymi przedsiębiorstwami, mogą również być zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą spełniać następujące warunki:

 • Przychody netto nie przekraczają 5 000 000 zł rocznie
 • Wartość aktywów nie przekracza 2 500 000 zł
 • Średnioroczna liczba zatrudnionych nie przekracza 100 osób

Podatnicy VAT, którzy spełniają te warunki, mogą prowadzić uproszczone ewidencje przychodów i kosztów.

Inne wyjątki

Ponadto, istnieją jeszcze inne kategorie podatników, którzy nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Należą do nich m.in.:

 • Organizacje pożytku publicznego
 • Podmioty prowadzące działalność rolniczą na małą skalę
 • Podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu lub edukacji

W przypadku tych podmiotów obowiązują jednak pewne ograniczenia i wyjątki od zwolnienia, dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym.

Podsumowanie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla większości przedsiębiorców w Polsce. Jednak istnieją różne wyjątki od tego obowiązku, które pozwalają na prowadzenie uproszczonych ewidencji przychodów i kosztów. Samozatrudnieni, małe przedsiębiorstwa, podatnicy VAT oraz niektóre inne kategorie podatników mogą skorzystać z tych zwolnień, jeśli spełniają określone warunki. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby upewnić się, czy można skorzystać z tych ulg.

Wezwanie do działania:

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą być zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli spełniają określone warunki. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Gautama.pl, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat zwolnień z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kliknij tutaj, aby przejść do strony: https://www.gautama.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here