Zdobywanie nowych umiejętności oraz ciągły rozwój jest możliwy nie tylko poprzez zmianę firmy na inną firmę, ale też w ramach tej samej organizacji. Zwłaszcza w dużych firmach istnieje możliwość zmiany obszaru działania i dokształcania się. Warto zauważyć, że rozwój i dodatkowe przychody można uzyskać obejmując nieco większy zakres obowiązków. Jednym ze sposobów jest objęcie roli audytora wewnętrznego, po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

Obowiązki audytora

Audytor wewnętrzny zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje przeprowadzaniem audytu wewnątrz własnej organizacji. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie można audytować samodzielnie obszaru, w którym na co dzień się pracuje. Audyt zawsze powinien być wykonywany przez ”osobę trzecią”, czyli nie zaangażowaną bezpośrednio w dany wydział. Warto zauważyć, że do obowiązków audytora należy nie tylko przeprowadzenie samej kontroli, ale też wykonanie wszelkich prac przygotowawczych oraz poaudytowych. Przykładem może być układanie planu audytu, a także sporządzanie wszelkich pomocnych dokumentów np. list kontrolnych. Sama kontrola może przebiegać różnie zależnie od charakteru i wielkości sprawdzanego obszaru, jak również wymagań stawianych przez normę. W przypadku wszystkich norm konieczne jest wykonanie dokładnego przeglądu całej dokumentacji związanej z danym systemem. Ponadto należy też przeprowadzić wywiady z pracownikami danego wydziału. Czasami w ramach audytu pobierane są też próbki, wykonywane pomiary czy robione obliczenia. Po zakończeniu kontroli audytor wewnętrzny na podstawie sporządzonych notatek i obserwacji sporządza raport. Dokument ten prezentuje wyniki przeprowadzonej kontroli i jest przedstawiany przedstawicielom kierownictwa. Na podstawie zawartych w nim danych można wyznaczyć działania naprawcze oraz zaplanować udoskonalenia działania systemu w organizacji.

Więcej informacji na temat szkoleń przygotowujących do objęcia pracy audytora wewnętrznego znajduje się pod adresem https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here