Czym jest model przywództwa sytuacyjnego?
Czym jest model przywództwa sytuacyjnego?

Czym jest model przywództwa sytuacyjnego?

Czym jest model przywództwa sytuacyjnego?

Model przywództwa sytuacyjnego to teoria opracowana przez Kennetha Blancharda i Paula Herseya, która koncentruje się na dostosowywaniu stylu przywództwa do sytuacji i potrzeb pracowników. Jest to podejście elastyczne, które zakłada, że nie ma jednego idealnego stylu przywództwa, który pasuje do wszystkich sytuacji. Zamiast tego, liderzy powinni dostosowywać swoje podejście w zależności od poziomu doświadczenia i umiejętności pracowników oraz charakterystyki konkretnego zadania.

Podstawowe założenia modelu przywództwa sytuacyjnego

Model przywództwa sytuacyjnego opiera się na dwóch kluczowych założeniach:

 1. Przywództwo powinno być dostosowane do poziomu doświadczenia pracowników. Model wyróżnia cztery poziomy dojrzałości pracowników: niedojrzały, rozwijający się, dojrzały i bardzo dojrzały. Na każdym z tych poziomów lider powinien stosować inny styl przywództwa.
 2. Przywództwo powinno być dostosowane do charakterystyki zadania. Model wyróżnia cztery typy zadań: proste, złożone, rutynowe i kreatywne. Na każdy z tych typów zadań lider powinien stosować inny styl przywództwa.

Styl przywództwa w zależności od poziomu dojrzałości pracowników

Model przywództwa sytuacyjnego wyróżnia cztery style przywództwa, które powinny być stosowane w zależności od poziomu dojrzałości pracowników:

 1. Styl dyrektywny – stosowany w przypadku pracowników niedojrzałych, którzy potrzebują jasnych instrukcji i nadzoru. Lider w tym przypadku podejmuje decyzje samodzielnie i mówi pracownikom, co mają robić.
 2. Styl coachingowy – stosowany w przypadku pracowników rozwijających się, którzy mają pewne umiejętności, ale nadal potrzebują wsparcia i kierunku. Lider w tym przypadku wspiera pracowników, udziela im wskazówek i pomaga w rozwoju umiejętności.
 3. Styl uczestniczący – stosowany w przypadku pracowników dojrzałych, którzy mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Lider w tym przypadku angażuje pracowników w proces podejmowania decyzji i wspólnie rozwiązuje problemy.
 4. Styl delegujący – stosowany w przypadku pracowników bardzo dojrzałych, którzy są samodzielni i odpowiedzialni. Lider w tym przypadku przekazuje pracownikom pełną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i realizację zadań.

Styl przywództwa w zależności od charakterystyki zadania

Model przywództwa sytuacyjnego wyróżnia również cztery style przywództwa, które powinny być stosowane w zależności od charakterystyki zadania:

 1. Styl dyrektywny – stosowany w przypadku prostych zadań, które są dobrze zdefiniowane i nie wymagają kreatywności. Lider w tym przypadku precyzuje oczekiwania i wyznacza jasne cele.
 2. Styl kierujący – stosowany w przypadku złożonych zadań, które wymagają koordynacji i nadzoru. Lider w tym przypadku określa kierunek i monitoruje postępy.
 3. Styl wspierający – stosowany w przypadku rutynowych zadań, które są dobrze znane i nie wymagają nadzoru. Lider w tym przypadku udziela wsparcia i motywuje pracowników.
 4. Styl delegujący – stosowany w przypadku kreatywnych zadań, które wymagają innowacyjności i samodzielności. Lider w tym przypadku daje pracownikom swobodę działania i zachęca do twórczego myślenia.

Zalety modelu przywództwa sytuacyjnego

Model przywództwa sytuacyjnego ma wiele zalet, które przyczyniają się do skutecznego zarządzania zespołem:

 • Elastyczność – model umożliwia dostosowanie stylu przywództwa do różnych sytuacji i potrzeb pracowników, co zwiększa efektywność zarządzania.
 • Indywidualizacja – model uwzględnia indywidualne umiejętności i doświadczenie pracowników, co pozwala na lepsze wykorzystanie ich potencjału.
 • Rozwój – model zachęca do rozwoju umiejętności pracowników poprzez odpowiednie wsparcie i kierowanie.
 • Zadowolenie pracowników – dostosowanie stylu przywództwa do potrzeb pracowników przyczynia się do większego zadowolenia z pracy.

Podsumowanie

Model przywództwa sytuacyjnego to elastyczne podejście, które zakłada dostos

Model przywództwa sytuacyjnego to podejście, które zakłada, że skuteczne przywództwo zależy od dostosowania stylu przywództwa do konkretnych sytuacji i potrzeb zespołu. W tym modelu lider analizuje czynniki takie jak umiejętności i motywacja członków zespołu oraz charakterystyka zadania, aby wybrać odpowiedni styl przywództwa.

Link do strony Enklawa Urody: https://enklawaurody.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here